بچه = عشق , زندگی , امید

بچه يعني آغوش كوچكي از گرما و عشق و نياز يعني نفسهاي خفته خوشبو يعني آرزوهاي كوچك از آينده‌اي بزرگ يعني ديدن عاشقانه‌ترين نگاه دنيا از بي‌تجربه‌ترين چشمها.